Festspillene i Elverum avlyser i 2020

Festspillene i Elverum beklager å måtte avlyse årets festspill. Beslutningen er tatt på bakgrunn av den pågående pandemisituasjonen og stor usikkerhet for om det i det hele tatt er mulig å avvikle større arrangementer til sommeren.

Festspillene er inne i en fase hvor det må inngås forpliktende kontrakter som får økonomiske konsekvenser fram i tid. Med den usikkerheten som foreligger for om det i det hele tatt er mulig å avholde konserter om noen måneder, er dette den eneste ansvarlige beslutningen, mener styret i festspillene.

Festspillene i Elverum har ingen oppsparte midler å falle tilbake på og kan ikke ta den økonomiske risikoen som usikkerheten knyttet til årets arrangement innebærer. Et forventet negativt regnskapsresultat for 2019 understreker behovet for å utvise økonomisk forsiktighet.

Det er særlig lagt vekt på følgende forhold:
— Liv og helse må ha førsteprioritet. Festspillene vil støtte opp under nasjonale og lokale tiltak for å begrense utbredelsen av Covid-19.
— Usikkerhet knyttet til om det i det hele tatt kan arrangeres konserter i Festspillperioden.
— Utfordringen med å påta seg økonomiske forpliktelser for utgifter nå, når det er stor usikkerhet for gjennomførbarheten av arrangementer til sommeren.
— Det er krevende å forhåndsselge billetter til arrangementer i den nåværende situasjonen.
— Behovet for forutsigbarhet for samarbeidspartnere og publikum.

Dersom det viser seg å være mulig vil Festspillene i Elverum vurdere å gjennomføre et begrenset antall enkeltarrangementer.

Festspillene vil komme tilbake med nærmere informasjon om arrangement som allerede er lagt ut for salg.